Media Player
หน้าแรก
คณะกรรมการข้าราชการ
ประชาสัมพันธ์สภา
มติที่ประชุม
รายงานการประชุม
กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติงบประมาณ
การเบิกจ่ายงบประมาณ
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
แผนพัฒนาฯ
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ แม่ของแผ่นดิน  16 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 น. พร้อมกันทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.1122 | www.bikeformom2015.com
กิจกรรม
 
[2009-02-16]โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดย นายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เล็งเห็นถึงความสำคัญ
ในการจัดกิจกรรมในการศึกษา เพราะกิจกรรมเป็นการให้ความรู้ในรูปแบบหนึ่ง ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้และปฏิบัติจริง จึงได้สนับสนุน
โครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ของกลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี จำนวน 9 โรงเรียน เข้าค่ายพักแรม
ณ แคมป์อู่ทองสักทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 370 คน ระหว่างวันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2552

งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 202,000 บาท โดยมี พ.ต.อ.ขวัญชัย พันธ์ภักดี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
 
แถลงนโยบาย
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบคำร้อง
แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม แบบสอบถามความพึงพอใจ
สมุดเยี่ยม ร้องทุกข์
กระดานสนทนา Facebook
คลีนิคเซ็นเตอร์
ประชาสัมพันธ์งานยาเสพติด
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
คืนความสุขให้คนในชาติ
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
ศูนย์รวมข้อมูล เพื่อติดต่อราชการ รู้ชัดเรื่องเอกสาร และวันเวลาแล้วเสร็จ
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
4
ผู้เข้าชมวันนี้
313
ผู้เข้าชมเดือนนี้
968
ผู้เข้าชมทั้งหมด
422306
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม