ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
 
Media Player
รายงานการประชุม
 
[2011-03-15]ระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
[2010-12-27]รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓
[2010-09-27]มติการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๓
[2010-09-08]ผลการเลือกประธานสภาฯ และรองประนสภาฯคนที่ ๑ และคนที่ ๒
[2010-08-12]มติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓
[2010-08-07]มติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๓ ที่น่าสนใจ
[2010-08-07]รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๓ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓
[2010-08-05]การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓
[2010-08-03]รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓
[2010-07-12]เปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๓
[2010-04-22]มติการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓
[2010-04-20]เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๓
[2010-03-15]กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
[2010-03-12]มติการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓
[2010-03-12]รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓
[2010-02-03]เปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๓
[2010-01-25]มติประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓
[2010-01-25]รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๓
[2009-12-25]รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๒
[2009-12-25]มติประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๒
[2009-12-15]ระเบียบวาระการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒
[2009-09-06]มติประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒
[2009-09-04]รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒
1 2 3 45
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานสนทนา ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.นครปฐม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โครงการ Thailand local Government summit 2018
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
10
ผู้เข้าชมวันนี้
563
ผู้เข้าชมเดือนนี้
10841
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1021519
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม