คลินิกเซ็นเตอร์

กิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัฒนา