อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

สถานที่ท่องเที่ยว

วัดพระประโทณเจดีย์ (Wat Phra Prathon Chedi)

                 อยู่ห่างจากองค์พระปฐมเจดีย์ ประมาณ 2 กม. เป็นโบราณสถานสมัยทวารวดี ขุดพบโบราณวัตถุเป็นจำนวนมาก เช่น พระพุทธรูป โลหะสำริด รูปพญาครุฑเหยียบนาค ซึ่งเป็นเครื่องหมายประจำรัชกาลที่ 6 มีการขุดพบโบราณวัตถุจำนวนมากมาย เช่น พระพุทธรูป เศียรพระพุทธรูปปูนปั้น พระดินเผา ครุฑโลหะสำริด และสิ่งของอื่นๆอีกมากมาย  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-3424-2440, 0-3421-2313