ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งขยายเวลาการแจ้งขอยกเลิกการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร