ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม ออกหน่วยรับชำระภาษีตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนฯ ณ วัดกงลาด หมู่ที่ 5 ต.ห้วยด้วน อ.ดอนตูม ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.