ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม ออกหน่วยรับชำระภาษีตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนฯ ณ ที่ทำการ อบต.หนองงูเหลือม หมู่ที่ 1 ต.หนองงูเหลือม อ.เมืองนครปฐม ในวันที่ 19 ธันวาคม 2556 เวลา 08.30 น. - 12.00 น