ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม ออกหน่วยรับชำระภาษีตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนฯ ณ ที่ทำการ อบต.สนามจันทร์ ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม ในวันที่ 21 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30 น. - 12.00 น.

และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองดินแดง ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม  ในวันที่ 23 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30 น - 12.00 น. โดยร่วมกับโครงการอำเภอยิ้ม