ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นซึ่งดำรงตำเเหน่งบริหารหรือข้าราชหารประเภทอื่น ซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำเเหน่งบริหารเพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ระดับ6) ที่ว่