ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมถือศีลกินเจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (ปีที่ ๗) ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๘.๓๐ น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม