ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการการเลือกตั้ง จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

คณะกรรมการการเลือกตั้ง จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ การเลือกตั้ง โดยผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานได้ที่ สำนักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 2 ห้อง 203 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง