อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 6/2553 การจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองท่าสาร-บางปลา หมู่ที่ 14 ต.วังน้ำเขียว