ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียน ผู้ประกอบการ ด้วย อบจ.นฐ.จะทำการถ่ายโอนงานทะเบียนพาณิชย์ ให้แก่ อบต. และเทศบาลในเขตพื้นที่ของท่าน ในวันที่ 3 ม.ค. 54 เป็นต้นไป