ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเสกและอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

ทรงมีพระชนมายุ ครบ ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ รัฐบาลกำหนดให้มีพิธีเสกทำน้ำพระพุทธมนต์
ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเป็นน้ำสรงอภิเษกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบภารกิจสำคัญ นำน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์องทุกจังหวัด
มาประกอบพิธีเสกทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อทูลเกล้าฯ ในการพระราชพิธีเสด็จออกมหา
สมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

ขอเชิญชวนชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมถวายความจงรักภักดีโดยทั่วกัน