ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องการยื่นคำร้องขอยกเลิกการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขต