ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ใคร่ขอความร่วมมือท่านเจ้าของรถที่จดทะเบียนในเขตจังหวัดนครปฐมที่ค้างชำระภาษี ติดต่อชำระภาษีพร้อมกับนำรถไปตรวจสภาพได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐมได้ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น-16.30 น. เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามรายละเอี