ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้จัดทำโครงการการให้บริการประชาชนด้านการจัดเก็บรายได้...

ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้จัดทำโครงการการให้บริการประชาชนด้านการจัดเก็บรายได้ โดยบริการรับยื่นแบบและชำระภาษีประเภทภาษีน้ำมัน และค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักในโรงแรม นอกเวลาราชการ ในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16.30 น. - 18.30 น. และในวันเสาร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน 2555 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง โทร.0-3496-0816