ข่าวประชาสัมพันธ์

วันและเวลาให้บริการรถตู้ Mobile วันที่ 23 เมษายน 2555 ให้บริการ ณ วัดเกษตราราม ต.ไทรงาม อ.บางเลน เวลา 09.00-12.00 น.