ข่าวประชาสัมพันธ์

วันและเวลาให้บริการรถตู้ Mobile วันที่ 9-10 มิถุนายน 2555 ให้บริการ ณ อบต.ยายชา อ.สามพราน, 10 มิถุนายน 2555 ณ วัดสระกะเทียม ต.สระกะเทียม อ.เมืองฯ, 21 มิถุนายน 2555 ณ วัดบางภาษี ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน เวลา 09.00-12.00 น.