ข่าวประชาสัมพันธ์

วันและเวลาให้บริการรถตู้ Mobile วันที่ 17 ก.ค. 55 ให้บริการ ณ วัดหนองโพธิ์ ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน, 18 ก.ค. 55 ให้บริการ ณ วัดเลาเต่า ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม, 19 ก.ค. 55 ให้บริการ ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดไทร ต.ท่ากระชับ อ.นครชัยศรี เวลา 09.00-12.00 น.