ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสอบสวนคดีพิเศษเชิญชวนผู้ที่สนใจ ตอบแบบสำรวจเรื่อง "ความเชื่อมั่นต่อการสอบสวนคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ" ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://goo.gl/T39x6