ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

[2019-02-12]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 2,000 ลิตร ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562