อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ทำบุญตักบาตร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2556 ในวันพุธที่ 2 มกราคม 2556 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม