อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2009-12-04]โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา๘๒ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยนายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา๘๒ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ โดยมีประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ ลูกจ้าง และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม
ณ วัดบ่อตะกั่ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยในช่วงเช้าประกอบพิธีสงฆ์ โดยพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ช่วงสายมีการปล่อยปลาจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ตัวลงสู่แม่น้ำบริเวณหน้าวัดบ่อตะกั่ว กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ และทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมได้ประดับไฟอาคาร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาร่วมด้วย