อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2009-12-08]กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยนายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม นำคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา พร้อมทั้งข้าราชการ ลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ โดย ช่วงเช้ามีการตักบาตรพระสงฆ์ และการลงนาม
ถวายพระพร  ช่วงเย็นมีการจุดเทียนชัยถวายพระพร บริเวณกองอำนวยการหน้าองค์พระปฐมเจดีย์