กิจกรรม

พร้อมทั้งมอบแผ่นทดสอบน้ำตาลปลายนิ้วและเข็มเจาะเลือดแบบใช้แล้วทิ้ง เพื่อให้ อสม.ใช้ปฏิบัติงานคัดกรองโรคให้แก่ประชาชนในพื้นที่ จำนวน 1,036 ชุด เป็นเงิน 1,856,512.- บาท วันอังคารที่ 29 มกราคม 2556 เวลา 13.15 น. ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม