อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2009-12-18]โรงเรียนสหบำรุงวิทยาร้องเพลงอวยพรในวันคริสตมาส

นักเรียน โรงเรียนสหบำรุงวิทยา ร่วมร้องเพลงในโอกาสวันคริสตมาส ให้กับ นายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม