อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการฝึกอบรม "โครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา เขตอำเภอนครชัยศรี อำเภอสามพราน อำเภอพุทธมณฑล และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม