อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานของ อสม. ให้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม จำนวนเงิน 5,971,200.- บาท วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม