อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2009-12-28]อบจ.ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ณ โรงพยาบาลศิริราช

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยนายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมนำคณะผู้บริหารฯ ,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
พร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้ และเงินสดจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาทโดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย