อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2010-01-20]โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของโซนคุณภาพดอนตูม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดย นายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของโซนคุณภาพดอนตูมและโซนคุณภาพบ้านหลวงวิทยาจำนวน ๒๗ โรงเรียน ใช้งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ๓๗๙,๔๕๐ บาท