อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2010-02-01]วันคล้ายวันเกิดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดดนครปฐม

บรรยากาศเนื่องในวันคล้ายวันเกิด นายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๓ โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก