อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2010-02-05]ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม มีการประชุมเพื่อมอบนโยบายเกี่ยวกับการปฎิบัติงานต้านยาเสพติด

ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม มีการประชุมเพื่อมอบนโยบายเกี่ยวกับการปฎิบัติงานต้านยาเสพติดให้แก่ข้าราชการตำรวจจำนวน ๑๒๐ นาย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม