อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2010-02-05]เปิดโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่น อำเภอนครชัยศรี

เปิดโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่น อำเภอนครชัยศรี จำนวน ๒๐๐ คน