อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2010-02-17]นายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมเข้ารับเสื้อสามารถ

นายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เข้ารับเสื้อสามารถในงาน เฟื่องฟ้าราตรี ๕๓ โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมเห็นว่าเป็นผู้มีความเหมาะสม เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยฯ ที่มีความรู้ความสามารถ ประกอบคุณงามความดี และประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน จนมีชื่อเสียงในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นผู้มอบรางวัลวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓