อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2010-11-08] นายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา อบจ.ฯ

นายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา สจ.อบจ.นฐ.ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ร่วมทำบุณเลี้ยงพระ ถวายสังฆทาน เพื่อเป็นสิริมงคล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม