อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2010-10-09] นายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุกทภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบภัย ในพื้นที่ในช่วงสถานการณ์วิกฤตและเร่งด่วน โดยนายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้ออกตรวจพื้นที่ประสบอุทกภัย ในเขตอำเภอบางเลน และเป็นประธาน ในการประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางหลวง เพื่อรับฟังความคิดเห็นและร่วมแก้ปํญหาอุกทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม