อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2011-10-16] ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดญาณเวศกวัน

ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดญาณเวศกวัน ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๔
โดยมี ฯณฯ ไชยยศ สะสมทรัพย์ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมตรี และ ฯณฯ ไชยา สะสมทรัพย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพานิชย์
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ดำเนินงาน โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดย นายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
คณะผู้บริหาร ประธานสภา อบจ. สมาชิกสภา อบจ. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม