อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

นายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมออกตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม

นายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วม และออกตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม พร้อมทั้งมอบสิ่งของยังชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔