อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

นายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่อำเภอบางเลน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

นายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่อำเภอบางเลน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยนำ ถุงยังชีพ น้ำดื่ม
และยารัดษาโรค แจกจ่ายให้ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔