อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2009-01-22]พิธีปิดทองฝังลูกนิมิตวัดดอนขนาก

นายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิต ณ วัดดอนขนาก
ซึ่งจัดเป็นงานประเพณี ระหว่างวันที่ 23 มกราคม ถึง 2กุมภาพันธ์ 2552 โดยมี พณ ฯท่าน ไชยา สะสมทรัพย์
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพานิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน