อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2009-02-05]มอบเงินสนับสนุนเพื่อดำเนินการจัดตั้งศูนย์ 3 วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมโดยนายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
มอบเงินสนับสนุนเพื่อดำเนินการจัดตั้งศูนย์ 3 วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัว เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท
มอบ ณ ห้องประชุมใหญ่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551