อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2009-02-20]มอบตู้น้ำเย็นพร้อมเครื่องกรองน้ำให้กับกองกำกับการถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยศูนย์สืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค ๗

นายพเยาว์ เนียะแก้วนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมมอบ ตู้น้ำดื่มพร้อมเครื่องกรองให้กับ
กองกำกับการถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัย ศูนย์สืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค ๗ มอบ
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552