อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2012-1-29] นายพเยาว์ เนียะแก้ว นายก อบจ.นครปฐม ผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา อบจ. พร้อมข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ร่วมทำบุญ ฯ