อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2009-03-03]เปิดถนนสายท่าข้าม - คลองทางหลวง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมโดย นายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมเป็นประะธาน
ในพิธีเปิดถนนสายท่าข้าม - คลองทางหลวง เพื่อเป็นเส้นทางให้ประชาชนใน 3ตำบลได้ใช้ประกอบด้วย ต.โคกพระเจดีย์
ต.ท่ากระชับ ต.บางแก้ว วันที่ 3 มีนาคม 2552 พร้อมทั้งรับทราบปัญหาของประชาชน