อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2012-04-05] องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มอบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อสม. จำนวนเงิน 5,778,000 บาท

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมมอบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อสม. ประจำเดือนมีนาคม 2555 จำนวนเงิน 5,778,000 บาท ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2555 เวลา 15.00 น. ณ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม