อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

นายพเยาว์ เนียะแก้ว นายก อบจ.นครปฐม เป็นประธานในการจัดงานร่วมสืบสานประเพณี และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยทรงดำ ประจำปี 2555 วันจันทร์ที่ 16 เมษายน 2555 ณ วัดดอนยอ ต.ดอนตูม อ.บางเลน โดยได้สนับสนุนงบประมาณเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท