อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

นายพเยาว์ เนียะแก้ว นายก อบจ.นครปฐม เป็นประธานในการจัดงานร่วมสืบสานประเพณี และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยทรงดำ ประจำปี 2555 วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2555 ณ วัดไผ่หูช้าง ต.ไผ่หูช้าง อ.บางเลน โดยได้สนับสนุนงบประมาณเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท