อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2009-04-20]สืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จัดงานรดน้ำดำหัวผู้บริหารเพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีไทยในวันสงกรานต์
ในวันที่ 10 เมษายน 2552 ณ สวยหย่อมข้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม