อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2009-04-24]มอบเงินสนับสนุน เพื่อดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสถานีตำรวจกำแพงแสน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เล็งเห็นความสำคัญของปัญหายาเสพติดที่มีผลกระทบต่อสังคม ซึ่งเป็นปัญหาที่
ต้องแก้ไขซึ่งต้องพึ่งพาเจ้าหน้าที่เป็นผู้กวดขันตั้งด่านสกัดจับกุมซึ่งในการทำงานต้องใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด
ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยนายพเยาว์ เนียะแก้วเล็งเห็นถึงปัญหาจึงมอบเงินสนับสนุน สถานีตำรวจ
กำแพงแสน จำนวน 200,000 บาทเพื่อใช้ดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด